پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی گنج بخش صنعتی [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله نظریه بهترین تقریب و بهترین نقطه تقریبی (که تعمیم یافته نظریه نقطه ثابت برای ناخود نگاشت‌ ها می‌باشند‎.(‎ را روی فضای متریک و متریک گونه ( 2-‎نرم، ‎2-‎متریک و مدولار متریک) بررسی خواهیم کرد. فضاهای ‎2-‎متریک را مرور کرده‌ایم و برخی از مفاهیم را برای این نوع از فضاها تعریف و گسترش داده‌ایم‎.‎ تعامد در فضاهای ‎2-‎نرم را بررسی و سپس نظریه بهترین تقریب را در این نوع از فضاها گسترش داده‌ایم. ‏همچنین در نوشتار پیش رو‏، به نظریه بهترین نقطه تقریبی در فضاهای متریک کامل و 2-متریک کامل پرداخته‌ایم و با ارائه تعریف نگاشت های - ϕ انقباض و ‎P‎- خاصیت ضعیف، نتایج جدیدی را در این نظریه ارائه کرده ایم. ‎
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهترین‎‎‎ تقریب‏ #2-بهترین تقریب‏ #2-متر‏ #2-نرم‏ #بهترین نقطه تقریبی‏ #‎ ϕ-انقباض‏ #‎‎‎‎P-خاصیت ضعیف‏ #نقطه ثابت‏‏ #فضای متریک مدولار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)