پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مجتبی پرهیزکار کهنه اوغاز [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]، سید رضا حجازی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ما به مطالعه هندسی متریک های راندرز ناوردای دو طرفه روی گروه های لی می پردازیم. ابتدا شرایط لازم و کافی برای این که متریک راندرز ناوردای دوطرفه از نوع بروالد باشد را بیان می کنیم و سپس نشان خواهیم داد متریک های راندرز ناوردای دوطرفه از نوع بروالد می باشد و در نهایت شرایط لازم و کافی برای اینکه متریک راندرز ناوردای چپ روی گروه های لی، ناوردای دوطرفه باشد را بیان می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متریک ناوردا #متریک راندرز #متریک ناوردای دو طرفه #گروه لی #فضای همگن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)