پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
اصغر طهماسبی جایدر [پدیدآور اصلی]، سید رضا حجازی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از کاربردهای شاخه ی هندسه دیفرانسیل در علوم مهندسی می باشد. با قراردادن یک ساختار هندسی روی پدیده های فیزیکی، مثل یک منیفلد هموار، یک دستگاه مختصات روی آن تعریف می شود. یکی از کاربردهای معادلات دیفرانسیل جزئی، توصیف امواج در یک مایع حبابدار )مایعات مخلوط شده با یک نوع گاز( می باشد که با استفاده از معادلات سه-بعدی کوردیاشف-سینلشیکوف انتشار امواج در این نوع مایع مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در این تحقیق به کمک روش تقارن های لی مربوط به معادله ی مورد نظر مجموعه ی وسیعی از جواب ها بدست خواهد آمد که قابل استفاده در مکانیک شاره ها خواهد بود
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات دیفرانسیل #گروه لی #جبر لی #تقارن لی #ناوردا #مولد بینهایت کوچک #معادلات سه-بعدی کودریاشف-سینلشیکوف #جواب های ناوردای گروهی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)