پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
معصومه مهدوی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حجازی[استاد راهنما]، نیما آزادی طینت [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، روش تقارن لی را برای معادلات برهمکنش نوسانگر سیکلوترون الکترون با موج الکترومغناطیسی آرام تحت شرایط اثر دوپلر غیر عادی، به منظور یافتن و تحلیل ناورداهای تجانس دستگاه و جواب‌های خودمتشابه مورد مطالعه قرار می‌دهیم. جواب های خودمتشابه تقویت و فشردگی یک پالس الکترومغناطیسی را توصیف می‌کنند و نتایج بدست آمده با تحلیل تئوری و شبیه سازی عددی تصدیق می‌شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات دیفرانسیل جزئی #تقارنهای معادلات دیفرانسیل #جوابهای گروه-ناوردا #اثر دوپلر غیرعادی #جواب های خود متشابه #فشردگی پالس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)