پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سعیده حسام [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، سید فرخ فروهنده[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا به بررسی معادلات با مشتقات جزئی مرتبه اول و دوم پرداخته شده است سپس روش تبدیل دیفرانسیل را برای توابع خطی و غیرخطی یک بعدی و دو بعدی بیان نموده و کارایی روش را با چند مثال عددی نشان می دهیم. در انتها به حل معادلات فوکر- پلانک، زاخواروف-کازنتسوف و کوراماتو- سیواشینسکی به روش تبدیل دیفرانسیل و حل معادله فرنبرگ - ویتهام به روش کاهش تبدیل دیفرانسیل می پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات با مشتقات جزئی #روش تبدیل دیفرانسیل #تبدیل دیفرانسیل معکوس #جواب دقیق #فرم بسته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)