پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سپیده احمد زاده [پدیدآور اصلی]، مهدی قوتمند [استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، علی مس فروش [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی معادلات با مشتقات جزئی مرتبه اول و دوم پرداخته شده و روش تبدیل دیفرانسیل را برای توابع خطی و غیرخطی یک بعدی و دو بعدی بیان نموده و کارایی روش را با چند مثال عددی نشان می‌دهیم. سپس با اصلاح روش تبدیل کاهشی دیفرانسیل به حل معادلات دیفرانسیل جبری-جزئی پرداخته و در انتها با اصلاح روش تبدیل دیفرانسیل و روش تجزیه آدومیان به حل معادلات دیفرانسیل تأخیری می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش تبدیل کاهشی دیفرانسیل #تبدیل لاپلاس #تقریب پاده #معادلات دیفرانسیل جبری-جزئی #روش تجزیه آدومیان #معادلات دیفرانسیل تأخیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)