پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سکینه سهیلی مقدم [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از روش های عددی و معرفی الگوریتمی به نام الگوریتم رمس، بهترین تقریب توابع در مجموعه چندجمله ای ها را محاسبه می کنیم، در ادامه مفاهیم اولیه چندجمله ای های چبیشف، تقریب توابع و بهترین تقریب یکنواخت چندجمله ای ها را معرفی کرده و سپس با استفاده از قضیه تناوبی چبیشف و نیز ویژگی های چندجمله ای چبیشف به بررسی بهترین تقریب یکنواخت از نوع چندجمله ای ها، برای رده ای از توابع گویا می پردازیم. در پایان قضایایی در مورد بهترین تقریب این دسته از توابع، و نیز مجموعه های متناوبی برای خطای تقریب این توابع به دست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوریتم رمس #بهترین تقریب یکنواخت در مجموعه چندجملهایها #مجموعه متناوب #چندجملهایهای چبیشف #خطای تقریب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)