پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
علی نیک بهار [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، جواد برسلانی[استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به معرفی، مدل سازی، کنترل و طراحی یکسو‌کننده سه‌فاز شش‌سوئیچه کاهنده می پردازد و یک روش جدید جهت طراحی فیلتر ورودی و خروجی مبدل ارائه می دهد. روش پیشنهادی طراحی فیلتر مبتنی بر معادلات ریاضی توصیف‌کننده مدار برای انواع مدولاسیون سینوسی، برداری و SHE ارائه شده است. طراحی بهینه فیلتر ورودی(مقادیر سلف، خازن و میرایی فعال) بر اساس ماکزیمم نمودن ضریب توان و حداقل نمودن THD جریان ورودی انجام گردیده است. با توجه به تعارض میان ضریب توان و THD جریان ورودی، مقادیر سلف و خازن فیلتر ورودی مجهول در روابط ریاضی، با استفاده از الگوریتم هوشمند چندهدفه تعیین شده است. همچنین طراحی سلف خروجی به نحوی صورت گرفته که عملکرد مبدل در حالت پیوسته تضمین شده و ریپل جریان خروجی، حداقل گردد. جهت کنترل مبدل، معادلات حالت مبدل به دستگاه dq0 انتقال یافته و مدل سمت AC و DC مبدل از یکدیگر مجزا می شوند. بر مبنای این مدل، می توان به طور مستقل کنترل سمت AC و DC را انجام داد، به نحوی که روش کنترلی فیدبک حالت برای کنترل ولتاژ DC خروجی و میرایی فعال برای سمت AC به کارگرفته شده است. به منظور تست روش پیشنهادی طراحی در شرایط کارعملی، یک نمونه آزمایشگاهی یکسو‌کننده سه‌فاز شش‌سوئیچه کاهنده به همراه کلیه ملزومات آن شامل فیلتر، بردهای مدار فرمان، بردهای واسط الکترونیکی، واحد پردازنده، سنسورها و غیره طراحی و ساخته شده و روش پیشنهادی طراحی فیلتر نیز بر روی آن پیاده سازی شده است. نتایج حاصل از ساخت نمونه یکسو‌کننده و مقایسه آن با شبیه‌سازی های صورت گرفته، صحت و کارآیی روش پیشنهادی را اثبات می نماید. واژه‌های کلیدی:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یکسو‌کننده سه‌فاز شش‌سوئیچه کاهنده #تصحیح‌کننده ضریب توان #یکسو‌کننده منبع جریانی #کنترل فیدبک حالت #میرایی فعال #طراحی فیلتر #بهینه سازی هوشمند چندهدفه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)