پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محمدرضا میرزایی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: برای مشاهده چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم قدرت #کیفیت توان #فلیکر #فلیکرمتر #منبع فلیکر #منبع فلیکر غالب #شیب ولتاژ-جریان #توان فلیکر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)