پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فرید یزدانی [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک رویکرد بهینه در طراحی سیستم کنترل مقاوم با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها در نظر گرفته می شود. مساله کنترل مقاوم را به مساله کنترل زیر بهینه تبدیل خواهیم کرد. از آنجایی که سیستم را به صورت خطی تغییر ناپذیر با زمان در نظر می گیریم، مساله کنترل بهینه همان مساله تنظیم کننده درجه دوم خطی می باشد. هدف از بکارگیری این شیوه از کنترل، تضمین پایداری و کارائی سیستم حلقه بسته با حضور کلیه عدم قطعیت های ممکن است. بعد از شناسائی موثرترین پارامترهای کنترل کننده های سیستم قدرت، براساس این پارامترها کنترل بهینه مقاوم طراحی و تست می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم کنترل ولتاژ #سیستم کنترل فرکانس #پایدارساز سیستم قدرت #کنترل مقاوم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)