پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمدمهدی موحدی منفرد [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، جواد قالیبافان[استاد مشاور]
چکیده: الزام استانداردهای اجرایی بین المللی به رعایت محدوده مجاز انتشارهای هدایتی و تشعشعی تداخلات الکترومغناطیسی، اندازه‌گیری این تداخلات را ضرورتی اجتناب ناپذیر در فرایند تولید دستگاه‌های الکترونیکی می‌نماید. انجام این اندازه‌گیری‌ها بدون وجود شبکه پایدارساز امپدانس خط غیر ممکن می‌باشد. شبکه پایدارساز امپدانس خط دستگاه واسطی است که متشکل از عناصر غیر فعال مداری بوده و در گستره وسیعی از فرکانس‌ها امپدانس ثابتی از خود نشان داده و نویز را از دستگاه تحت آزمون به سمت سیستم اندازه‌گیری هدایت می نماید. در این پایان نامه، مراحل کامل طراحی و شبیه‌سازی و ساخت شبکه پایدارساز امپدانس خط انجام گرفته است. برای انتخاب طراحی القاگر از معیار فرکانس تشدید خودی القاگر بهره گرفته شده و به منظور مشاهده اندوکتانس القاگر در شرایط واقعی، شبیه‌سازی المان محدود در نرم افزار COMSOL انجام گرفته است. به منظور انتخاب توان قابل تحمل مقاومت ها، سیگنال EMI در نرم افزار SIMUlixnk شبیه‌سازی شده و جریان مقاومت‌ها محاسبه شده است. در مرحله اندازه‌گیری مشخصه امپدانس LISN یک قطعه آداپتور به منظور تطبیق اتصالات برق صنعتی به کانکتور نوع N در دستگاه تحلیلگر شبکه ساخته شده است. با استفاده از ماتریس انتقال، و تبدیل آن به پارامتر S، اثر آن در پارامتر S1P شبکه پایدارساز امپدانس خط حذف گردیده است. در نهایت، به منظور مشاهده عملکرد صحیح LISN مدار اندازه‌گیری EMI پیکربندی شده و EMI یک مبدل الکترونیک قدرت در سه حالت، کلید زنی تنها، کلید زنی و اعمال ولتاژ و همچنین کلیدزنی به همراه تأمین بار اندازه‌گیری شده و تفاوت این سه حالت ارائه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تداخلات الکترومغناطیسی #EMI #انتشار هدایتی #مدلسازی منبع EMI #شبکه پایدارساز امپدانس خط #LISN #شبیه‌سازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)