پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهدی نکویی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: پیشرفت مبدل ماتریسی در سال 1980 توسط venturini و alesina شروع شد. مبدلهای ماتریسی در دو نوع مستقیم و غیرمستقیم وجود دارند و توانایی تولید هر نوع ولتاژ را در خروجی دارند. اصلی ترین مزایای مبدلهای ماتریسی حجم کم، کیفیت جریان ورودی بالا، قابلیت بازگشت انرژی، ولتاژ خروجی با دامنه و فرکانس دلخواه، قابلیت تنظیم ضریب توان ورودی تا یک، می‌باشد. علیرغم تمام مزیتهایی که مبدلهای ماتریسی دارند، ایرادهایی نیز دارند. یکی از عیبهای اصلی این مبدل بهره ولتاژ پایین آن است که در بهترین حالت 0.866 می‌باشد. یعنی پیک ولتاژ ac خروجی هیچگاه نمی تواند از ولتاژ لینک dc بیشتر شود. یکی از راه ها برای برطرف کردن این مشکل مبدل ماتریسی غیر مستقیم که در سالهای اخیر ارائه شده است و هنوز هم در مرحله تئوری است، استفاده از شبکه منبع امپدانسی بین بخش یکسوساز و اینورتر است که به این مدار مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی گفته می‌شود. در این پایان نامه ابتدا مبدلهای ماتریسی مستقیم و غیر مستقیم سه فاز و نحوه کلیدزنی آنها بررسی شده است. سپس اینورتر منبع امپدانسی و با استفاده از قوانین و روابطی که برای آن بدست می‌آید، مبدل ماتریسی غیر مستقیم سه فاز منبع امپدانسی بررسی می‌شود. پس از آن، نحوه کار مبدلهای ماتریسی غیر مستقیم دوفاز و روش کنترل آنها بیان می‌شود. با استفاده از مطالبی که برای طراحی مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی سه فاز گفته شد، مبدل ماتریسی غیر مستقیم منبع امپدانسی دو فاز طراحی می‌شود همچنین نحوه کاهش سوئیچ در یکسوساز مبدل گفته می‌شود و سپس روش محاسبه و طراحی منبع امپدانسی بیان می‌شود. پس از آن، اینورتر منبع امپدانسی دو فاز سه پایه شبیه سازی شده و سپس مبدل ماتریسی غیر مستقیم دو فاز منبع امپدانسی سه پایه بدون کنترل کننده و سپس همین مدار با کنترل کننده شبیه سازی شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که مبدل پیشنهادی علاوه بر افزایش دامنه خروجی، می‌تواند دو فاز خروجی مورد نظر را با کیفیت مناسب تولید کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل ماتریسی غیرمستقیم دو فاز #مبدل ماتریسی منبع امپدانسی #شبکه منبع امپدانسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)