پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مرتضی بازقندی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، حامد ملا احمدیان [استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به معرفی، مدل سازی، کنترل و طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ تمام پل با کلیدزنی ZVS می-پردازد، در ضمن روشی بر پایه اصلاح روش مرسوم طراحی مبدل تمام پل ایزوله با کلیدزنی ZVS، جهت طراحی مبدل مذکور ارائه می دهد. روش پیشنهادی طراحی مبتنی بر معادلات ریاضی توصیف‌کننده مدار مبدل تمام پل ایزوله با کلیدزنی ZVS ارائه شده است. با توجه به متغیر بودن زمان مرده در کلیدهای مختلف نیمه هادی و اهمیت این زمان، در برقراری کلیدزنی ZVS در مبدل تمام‌پل، این پارامتر به‌عنوان ورودی طراحی در نظر گرفته شده است، به نحوی که روش طراحی، برای استفاده از هر نوع کلید با زمان مرده متفاوت عمومیت داشته باشد. جهت کنترل مبدل، معادلات حالت مبدل با استفاده از مدار معادل کلید PWM نوشته شده و از آن در طراحی کنترلر استفاده شده است. در ساختار حلقه بسته مقایسه ای بین نتایج حاصل از بکارگیری کنترلر PID با ضرایب ثابت و PID با ضرایب خودتنظیم که جهت تنظیم ضرایب به صورت برخط، از شبکه عصبی با ساختار تک عصبِ بهره می برد، انجام گرفته است. به منظور تست روش طراحی پیشنهادی در شرایط کار عملی، یک نمونه آزمایشگاهی منبع تغذیه تمام پل با کلیدزنی ZVS به همراه کلیه ملزومات آن شامل فیلتر خروجی، بردهای مدار فرمان، بردهای واسط الکترونیکی، واحد پردازنده، سنسورها و غیره طراحی و ساخته شده و روش پیشنهادی طراحی مبدل نیز بر روی آن پیاده سازی شده است. در آخر بین نتایج حاصل از ساخت ونتایج حاصل از شبیه‌سازی های مقایسه صورت گرفته است، که حاصل این مقایسه صحت و کارآیی روش پیشنهادی را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منبع تغذیه با ساختار تمام پل #مبدل تمام پل ایزوله #کلیدزنی ZVS #کلیدزنی سخت #پارامترهای طراحی #کنترلر PID خودتنظیم #شبکه عصبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)