پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
آرش معبود [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: همان طور که می دانیم امروزه برای طراحی های سیستم های مختلف از روش های جدیدی با عنوان "سیستم های هوشمند" استفاده می کنند. کاربرد روزافزون این روش های هوشمند که عمدتا مبتنی بر الگو برداری از رفتار موجودات زنده و طبیعت می باشد، باعث شد که در این پایان نامه تصمیم به استفاده از این روش در یکی از تجهیزات پرکاربرد در صنعت گرفته شود. روش هوشمند مورد استفاده در این پایان نامه "الگوریتم ژنتیکی" بوده که اصول کار آن بر پایه تولید نسل توسط ژنها و کروموزومهای موجودات زنده می باشد. در این پایان نامه از این الگوریتم برای شناسایی پارامترهای الکتریکی و دینامیکی موتورهایDC در صنعت استفاده خواهد شد. همان طور که می دانیم موتورهای DC یکی از پرکاربردترین تجهیزات در صنعت و کارخانجات می باشند و برای استفاده بهینه تر از آنها باید بتوان آنها را کنترل کرد. در ادامه پس از شناسایی پارامترهای موتورDC به طراحی کنترل کننده PID برای آن پرداخته می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پارامترهای موتورDC #طراحی کنترل کننده PID #الگوریتم ژنتیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)