پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیده فائزه حسینی نوربین [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به طراحی و تنظیم کنترلکننده PID فازی با الگوریتمهای تکاملی برای سیستمهای کنترل تحت شبکه پرداخته می‌شود. ابتدا بدون در نظر گرفتن تاخیر شبکه با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی، کنترل‌کننده PID معمولی و کنترل‌کننده PID فازی برای این سیستمها طراحی شده و سپس در حضور تاخیر تصادفی متفاوت در هر دو کانال رفت و برگشت شبکه کنترل‌کننده‌ها طراحی خواهند شد. پس از آن، با توجه به عملکرد مطلوب کنترل‌کننده PID فازی نسبت به کنترلکننده PID معمولی در حذف اغتشاش بار و انحراف کمتر از نقطه تنظیم و نیز کاهش اثر تاخیر تصادفی شبکه، با بهینه‌سازی توابع عضویت آن، نتایج بسیار مطلوب و قابل ملاحظهای در مقایسه با حالت قبل محقق میگردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم‌های کنترل تحت شبکه #کنترل‌کننده PID #منطق فازی #بهینهسازی #الگوریتم‌های تکاملی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)