پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
هادی عباسی [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه با استفاده از روش کنترل آبشاری، مبدل افزاینده DC-DC با قابلیت کلید زنی نرم ZVS کنترل می شود. مبدل افزاینده DC-DC به دلیل بهره ولتاژ بالا و هم چنین قابلیت کنترل برای دستیابی حداکثر توان سیستم های فتوولتائیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با در نظر گرفتن خصوصیات غیرخطی و نویز، محدودیت هایی برای طراحی کنترل کننده وجود دارد و کنترل کننده های کلاسیک کارایی مناسبی ندارند. به همین منظور برای کنترل سیستم مبدل از کنترل کننده آبشاری استفاده می شود. برای حلقه بیرونی از روش کنترل انتگرالی با فیدبک حالت و برای حلقه داخلی از روش تطبیقی و مقاوم بر سیستم نهایی طراحی می شود. در نهایت با استفاده از نتایج شبیه سازی میزان کارا بودن کنترل کننده پیشنهادی نشان داده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلید زنی نرم ZVS #کنترل کننده ی تطبیقی مقاوم #مبدل افزاینده #آرایه های فتوولتائیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)