پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سید محمدرضا فتاحی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه مطالعه بر روی پنل خورشیدی با مبدل افزاینده یDC-DC انجام‌شده است. هدف این تحقیق کنترل توان پنل خورشیدی برای دستیابی به مقدار بیشینه است. به این منظور سه نوع کنترل کننده طراحی و با کنترل کننده ی PID مقایسه شده است. روش اول یک کنترل کننده ی PID فازی است که از سه سیستم فازی برای تنظیم ضرایب تناسبی، انتگرالی و مشتقی کنترل کننده ی PID استفاده می شود. در روش دوم از دو سیستم فازی دیگر برای بهبود روش اول استفاده شد، به این صورت که با این دو سیستم فازی، ضرایب مقیاس ورودی های سیستم های فازی استفاده شده در روش اول را تنظیم می کنند. روش سوم نیز یک کنترل کننده ی فازی تطبیقی غیرمستقیم است. در این روش بخشی از دینامیک سیستم توسط یک سیستم فازی تخمین زده می شود و از این تخمین برای ساخت سیگنال کنترل استفاده می شود. مراکز توابع عضویت خروجی این سیستم فازی با قوانین تطبیقی که بر اساس یک تابع مثبت معین به‌دست‌آمده است، تنظیم می شوند. ساختار کنترل کننده ی روش سوم بسیار ساده تر از دو کنترل کننده ی دیگر است در نتیجه نیاز به پردازش کمتری برای کنترل سیستم دارد. علاوه بر این با شبیه سازی و بررسی نتایجی که انجام شد مشخص شد که روش سوم عملکرد بهتری نسبت به دو روش دیگر دارد، این موضوع در حالتی که اغتشاش خارجی به سیستم وارد می شود، بیشتر به چشم می آید. همچنین اثبات پایداری برای تمام کنترل‌کننده‌ها انجام‌شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پنل خورشید #مبدل افزاینده DC-DC #کنترل PID فازی تطبیقی #کنترل فازی تطبیقی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)