پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محبوبه رضایی [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه طراحی کنترل کننده مقاوم با استفاده از الگوریتم هوشمند، برای مبدل افزاینده ولتاژ DC/DC ، را ارائه می دهد. مقاوم بودن سیستم در برابر عدم قطعیت ها، صاف بودن سطح ولتاژ خروجی، سرعت سیستم در رسیدن به پاسخ حالت دائم، دفع اغتشاشات ولتاژ ورودی و قابلیت پیاده سازی سیستم کنترلی، از اهداف مهم کنترلی است که مورد توجه قرار گرفته است. غیر مینیمم فاز بودن مبدل افزاینده باعث کاهش شدید پهنای باند شده و کنترل مبدل را با تک حلقه ، دشوار کرده است. لذا برای کنترل بهتر مبدل از ساختار کنترلی دو حلقه ای استفاده شده است؛ در حلقه داخلی یک کنترل کننده ی تناسبی به منظور رسیدن جریان سوئیچ به جریان مطلوب، طراحی شده و در حلقه ی بیرونی، یک کنترل کننده ی مقاوم ساختار ثابت با روش شکل دهی حلقه H∞ ، به منظور فراهم کردن ولتاژ خروجی مطلوب، طراحی شده است. پایداری سیستم کنترلی اثبات می-شود و بر این اساس حاشیه پایداری تعیین می شود. شبیه سازی ها نشان می دهد که اهداف کنترلی محقق شده است. همچنین مقایسه عملکرد الگوریتم ممتیک با الگوریتم های ژنتیک، پرندگان، رقابت استعماری و شبیه ساز تبرید تدریجی ، برتری الگوریتم ممتیک را در طراحی و بهینه سازی این سیستم کنترلی نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل افزاینده ولتاژ ثابت #کنترل مقاوم #روش شکل دهی حلقه H∞ و الگوریتم ممتیک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)