پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
خالد مرادی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا به معرفی خاصیت A می پردازیم. سپس خاصیت A را به حلقه های ناجابجایی توسیع می دهیم و برخی از توسیع های حلقه ای که خاصیت A دارد را بررسی می کنیم. (برای مثال: حلقه ماتریس های n × n، حلقه چندجمله ای ها، حلقه سری های توانی و حلقه کسرهای کلاسیک) کلاس حلقه هایی که خاصیت A دارند بسیار بزرگ است. از جمله هر حلقه جابجایی نوتری که هر ایدآل اول آن ماکسیمال باشد خاصیت Aدارد، حلقه [R[x روی حلقه R که خاصیت A داشته باشد نیز خاصیت Aدارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه های با خاصیت A #حلقه ی چند جمله ای ها #حلقه ی ماتریسی #حلقه ی ٢-منظم #حلقه ی کسرهای کلاسیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)