پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
مریم عربی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد مشاور]
چکیده: فیث با استفاده از نتایج شاک ثابت نمود که اگر R یک حلقه جابجایی باشد آنگاه ایده آل های اول وابسته حلقه چند جمله ای های [R[x (به عنوان یک مدول روی خودش) به فرم ...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدول اول #ایده آل اول وابسته #حـلقه کامل چپ #حـلقه چند جمله ای های اریب #حـلقه چند جمله ای های اریب لوران #حـلقه سری های توانی صوری اریب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)