طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1384
پدیدآورندگان:
ابراهیم هاشمی[پدیدآور اصلی]
چکیده: فرض کنیم r‎ یک حلقه شرکت پذیر و یکدار و الفا یک همریختی از r‎ باشد. r‎ را یک حلقه شبه بئر اصلی راست گوییم هر گاه پوچساز راست هر ایده ال راست اصلی آن توسط یک عنصر خود توان تولید گردد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه سریهای توانی اریب #حلقه سریهای توانی اریب لوران #حلقه شبه بئر اصلی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)