طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1389
پدیدآورندگان:
ابراهیم هاشمی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این طرح ابتدا شبه مدولها را به عنوان تعمیمی از مدولها معرفی می کنیم. این خانواده بسیار وسیعتر از خانواده مدولها روی حلقه ها است. فرض کنیم M یک گروه جمعی آبلی، و R یک شبه حلقه یکدار باشد. M را یک شبه مدول روی R نامیم هرگاه.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#صفرسازها #شبه حلقه ها #حلقه های بئر #مدولهای تقلیل یافته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)