پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مهدیه صادقی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: بسیاری از مدارهای الکترونیک قدرت که در مسیر باطری قرار گرفته، از یک مبدل DC-DC نوع BUCK برای عبور توان به سمت باطری و از مبدل BOOST برای عبور توان به سمت باس متصل به منبع انرژی استفاده می کنند. هدف اصلی پروژه طراحی مبدل نیم پل دو طرفه با توجه به فرکانس کلیدزنی و بکارگیری کلیدزنی نرم می باشد. از مطالعات جانبی این پروژه به میزان سلف به کاررفته و خازن موازی با کلید و فرکانس کلیدزنی بهینه برای مبدل، می توان اشاره کرد. در بررسی سلف به جریان عبوری بیشینه، کمینه، حجم نهایی آن و همچنین خیلی کوچک نبودن آن به علت نویزگیری بالا توجه شده است. در خازن موازی با کلید، تلفات کلیدزنی وصل، قطع و ایجاد یک کلیدزنی نرم در این زمان بررسی شده است. دلیل استفاده از مبدل نیم پل، کاهش هر چه بیشتر تعداد کلید ها و قابلیت عبور توان در دوطرف بوده و برای کنترل از کنترل کننده PID استفاده شده است. برای جاری شدن توان به دو سمت، باید از روش کنترلی استفاده کرد که علاوه بر تعیین مسیر جریان، در اثر کمبود ولتاژ در یک سمت، مانع جاری شدن جریان به طور ضربه ای شود. برای این منظور در این پروژه، روش CPM انتخاب شد. در ادامه، در طی مراحل محاسبات، در حلقه کنترل می توان به جای فیدبک گرفتن از جریان سلف، از تقریب آن جریان استفاده کرد. این تقریب توسط ولتاژ دو سمت و سیکل وظیفه بدست می آید. علاوه بر این پس از بررسی نمودارهای ولتاژها و جریان های عبوری از مبدل به این نتیجه رسیده شد که روش CPM برای مبدل های دو طرفه نیز می تواند کاربرد داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل دوطرفه نیم پل #کنترل CPM در مبدل DC_DC #کنترل مبدل نیم پل #کنترل شارژ و دشارژ باطری #ارتباط PV با باطری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)