پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حمید سلیمانی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه یک سیستم ترکیبی از منابع فتوولتایی و باتری پیشنهاد شده است. به منظور مدیریت و کنترل منابع و اتصال آنها به بار تغدیه شونده از سیستم، از مبدل الکترونیک قدرت استفاده شده است. باتوجه به وجود چند درگاه ورودی و خروجی، سیستم پیشنهادی یک سیستم چند ورودی/خروجی و مبدل بکار رفته، یک مبدل چند ورودی/خروجی نامیده می شود. از مهم ترین اهداف کنترلی برای سیستم مورد بررسی، ردیابی نقطه حداکثر توان سلول، تعیین مد شارژ و دشارژ باتری و کنترل ولتاژ باس تغذیه بار در مقدار ثابت خواهد بود. برای دستیابی به نقطه حداکثر توان از روش P&O استفاده شده است. همچنین جهت تعیین مد شارژ و دشارژ باتری نیز روشی پیشنهادی ارائه و مزایای آن بیان شده است. جهت رسیدن به ولتاژ ثابت و پایدار در شرایط مختلف، مبدل مورد استفاده در دو حالت CCM و DCM طراحی شده است. سپس با توجه به توابع تبدیل سیستم، کنترل های مختلفی برای رسیدن به ولتاژ ثابت پیاده سازی شده است. شبیه سازی، کنترل و مدیریت ساختار سیستم پیشنهادی در محیط نرم افزاری MATLAB/SIMUlixnk انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فتوولتایی #باتری #مبدل چند ورودی چند خروجی #نقطه حداکثری توان #الگوریتم شارژ و دشارژ باتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)