پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فاطمه کریمی کناری [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، بر پایه ی تئوری ترموالاستیسیته ی دوبعدی حالت پایدار، میدان تنش در اطراف گشودگی در یک ورق نامحدود همسانگرد مورد بررسی قرار می گیرد. ورق فلزی در نزدیکی گشودگی دارای منبع حرارتی نقطه ای بوده و مرز گشودگی مرکزی، عایق است. با استفاده از توابع پتانسیل مختلط و با به کارگیری نگاشت همنوا و حلّ معادلات انتگرالی، توزیع تنش در اطراف گشودگی و اطراف منبع حرارتی ارائه می شود. روش استفاده، روش متغیّر مختلط برای ورق نامحدود همسانگرد حاوی گشودگی دایره ای و بیضی شکل است. برای سادگی استفاده از انتگرال کوشی، ورق نامحدود شامل گشودگی، به ناحیه ی درون دایره ای به شعاع واحد نگاشته می شود. زاویه‌ی چرخش گشودگی، شعاع انحنای گوشه های گشودگی و کشیدگی گشودگی از جمله پارامترهای مهمّی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که پارامترهای مذکور تأثیر بسزایی در توزیع تنش اطراف گشودگی و تنش اطراف منبع حرارتی دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق همسانگرد #نگاشت همنوا #منبع حرارتی نقطه ای #تنش حرارتی #گشودگی #برهم کنش منبع حرارتی و گشودگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)