پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع دکتری > سال 1394
پدیدآورندگان:
مجتبی واحدی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله چند رویکرد کنترل سرعت برای موتورهای القائی پیشنهاد شده است که در آن ها از خاصیت تقریب عمومی شبکه های عصبی و سیستم های فازی استفاده شده است. در رویکردهای کنترلی ارائه شده، عدم قطعیت های سیستم که شامل تغییرات پارامتری، تغییرات گشتاور بار خروجی و دینامیک های مدل نشده هستند با استفاده از سیستم های عصبی فازی مناسب تقریب زده شده و جبران می شوند. می توان گفت نوآوری اصلی این رساله معرفی سیستم های کنترل سرعت برای موتور های القائی با سایز متوسط است که دارای تحلیل پایداری بوده و شبکه های عصبی فازی بکار رفته در آن ها از ساختار بسیار ساده ای برخوردار هستند. ساختار ساده کنترل-کننده های پیشنهادی علاوه بر اینکه موجب بار محاسباتی کم در پیاده سازی های واقعی می شود، تنظیم پارامترهای سیستم کنترلی را نیز ساده تر می سازد. ویژگی دیگر روش های ارائه شده در این رساله این است که در تمامی آن ها به منظور تضمین همگرایی مجانبی خطای ردیابی سرعت، خطای تقریب موجود در شبکه های عصبی فازی جبران خواهد شد و کراندار بودن کلیه سیگنال-های سیستم کنترل حلقه بسته نیز نشان داده شده است. در این رساله به منظور شبیه سازی سیستم های کنترل ارائه شده بر روی موتور القائی که مبتنی بر دو روش کنترل تطبیقی غیرمستقیم عصبی فازی و کنترل مد لغزشی دینامیک عصبی فازی هستند، ابتدا مدل ریاضی مناسبی از موتور به دست آورده می شود و سپس در محیط نرم افزار سیمولینک نتایج شبیه سازی بدست خواهد آمد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیستم های کنترل پیشنهاد شده در مواجهه با تغییرات پارامترهای موتور، تغییرات گشتاور بار و همچنین اغتشاشات اعمال شده بر ولتاژ ورودی موتور از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القائی #شبکه عصبی فازی #کنترل فازی تطبیقی غیرمستقیم #کنترل مد لغزشی دینامیک #جبران خطای تقریب #آنالیز پایداری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)