پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مهدی صادقی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، جلیل ساداتی [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه یک روش تطبیقی غیرمستقیم پسگام برای کنترل موقعیت یک سیستم الکتروهیدرولیک سروو پیشنهاد می شودکه از یک‌سوی به ما اجازه‌ی سود بردن از روش مقاوم پسگام را می‌دهد واز سوی دیگر تغییرات پارامترها را در نظرمی‌گیرد. مزیت استفاده از تطبیقی غیرمستقیم در اینجا آن است که ضمن تضمین همگرایی پارامترها به مقادیر واقعی فیزیکی به‌طور همزمان پایداری سیستم نیز تضمین می‌شود. نگرانی اصلی در اینجا مسئله‌ی شناسایی و اختلاف پارامترهای سیستم با شرایط عملی است. در ابتدا شناسایی پارامترها را به روش RLS انجام می‌دهیم و به نتایج نسبتاً دقیقی دست می‌یابیم و ردگیری موقعیت مطلوب و همگرایی پارامترها به‌درستی انجام می‌شود. در ادامه روش شناسایی پارامترهاRLS، با روش عصبی جایگزین می‌گردد و نتایج با یکدیگر مقایسه می‌شود. در‌اینجا مسئله‌ی کنترل موقعیت سیستم سروو الکتروهیدرولیک بر اساس تئوری لیاپانوف و کنترل غیرخطی پسگام با دو روش مختلف شناسایی انجام می‌شود. روش اول شناسایی RLS است و روش دوم استفاده از شبکه‌های عصبی برای شناسایی است. در هر دو مورد نتایج بسیار خوب است و ردگیری موقعیت دلخواه و همگرایی پارامترها به خوبی صورت می‌گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل تطبیقی غیرمستقیم #کنترل پسگام #کنترل عصبی #سیستم الکتروهیدرولیکی سروو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)