پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سعید زارع [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو با بهره گیری از مفهوم امپدانس در سیستم-های مکانیکی ارائه می‌شود و قادر است رفتار دینامیکی سیستم را در برابر ناهمواری های جاده کنترل کند. از مدل یک چهارم خودرو با سیستم تعلیق فعال دارای محرک الکتروهیدرولیکی غیر خطی استفاده می‌شود. رفتار دینامیکی مطلوب سیستم، سیستم تعلیق را به سیستم مرتبه دوم تبدیل می کند. کنترل کننده به گونه ای طراحی می گردد که سیستم تعلیق بتواند خروجی موقعیت سیستم مرتبه دوم را دنبال کند. خروجی کنترل موقعیت، یک نیروی مطلوب خواهد بود که به وسیله ی محرک الکتروهیدرولیکی تولید می گردد. نیروی محرک، به منظور ردگیری نیروی مطلوب، کنترل می شود. بنابراین سیستم کنترل شامل دو حلقه است که حلقه درونی به کنترل نیرو و حلقه بیرونی به کنترل موقعیت می پردازد. در این پایان نامه از کنترل مود لغزشی فازی امپدانس به منظور کنترل موقعیت و از روش خطی سازی پسخورد برای کنترل نیرو استفاده می شود. درستی روش کنترل با نتایج شبیه سازی تایید می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق خودرو #کنترل مود لغزشی فازی امپدانس #محرک الکتروهیدرولیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)