پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
سید سینا علوی [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: یک سیستم تعلیق باید بین خواسته های مطلوب متضاد شامل راحتی سفر افزایش تماس چرخ با جاده کاهش تغییرمکان و تعلیق کاهش مصرف انرژی تاحدودی تعادل برقرارنماید. برای این منظور ابتدا با استفاده از استراتژی کنترل امپدانس یک رفتار ازپیش تعیین شده باهدف راحتی سفر رادر مقابل اغتشاشات ناشی ازتغییرات جاده برای سیستم تعلیق یک چهارم خودرو سواری تعریف نموده وسپس بااستفاده ازیک کنترل کننده فازی نیروی لازم برای این رفتارو سرانجام بااستفاده ازتکنیک خطی سازی فیدبکی جریان لازم برای تولید این نیرو توسط عملگر الکتروهیدرولیکی محاسبه وبه سیستم تعلیق غعال اعمال می گردد. در آخر هم نتایج تئوری شبیه سازی و مقایسه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خطی سازی فیدبکی #تعلیق فعال #عملگر الکتروهیدرولیکی #کنترل کننده امپدانس فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)