پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
پریسا پاکروان [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد مشاور]
چکیده: بحث توپولوژی رخنه برعملگرهای بسته در سالهای اخیر به طور گسترده ای در بخشهای مختلف ریاضیات از جمله هندسه و توپولوژی، کنترل سیستم های غیرخطی و تجزیه ی سیگنالها و سیستمها و ... نقش ایفا می کند. مثال ساده و شهودی آن متریک رخنه می باشد که کاربردهای زیادی دارد. ما در این پایان نامه ابتدا متریک رخنه بین زیرفضاهای بسته از یک فضای هیلبرت را معرفی کرده، و سپس به بیان خواص مقدماتی آن می پردازیم. سپس به طور خاص متریک رخنه بین عملگرهای بͬکران را مورد بررسی قرار داده و فرمولی جدید برای محاسبه متریک رخنه بین دو عملگر بسته به طور چگال تعریف شده ارائه می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عملگر به طور چگال تعریف شده #عملگر بسته #نمودار یک عملگر #ریشه دوم یک عملگر مثبت #متریک رخنه بین عملگرها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)