پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سمانه عادل [پدیدآور اصلی]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه از سیستم تعلیق نیمه فعال با مدل یک چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی میراکننده مجهز به سیال مغناطیسی استفاده می نماید. به‌منظور تأمین ولتاژ موردنیاز میراکننده مجهز به سیال مغناطیسی، که منجر به تغییر میرایی و درنهایت تأمین نیروی کنترلی لازم برای سیستم تعلیق نیمه-فعال می شود، و همچنین بررسی پاسخ ماندگار و گذرای سیستم، در پاسخ به اغتشاش جاده، روش‌های کنترلی خطی سازی پسخورد، فازی تطبیقی مستقیم و غیرمستقیم بررسی و اجرا می گردد. این تحقیق به بررسی پایداری سیستم کنترل می پردازد و درستی روش کنترل با تحلیل پایداری و نتایج شبیه سازی تأیید می گردد. در ابتدا کنترل خطی سازی پسخورد ارائه می شود. کنترل فازی تطبیقی یک کنترل‌کننده‌ی مؤثر برای کنترل عدم قطعیت در سیستم های غیرخطی است. در پایان روش کنترل فازی تطبیقی مستقیم و فازی تطبیقی غیرمستقیم به دلیل عملکرد ردیابی مقاوم، تضمین پایداری و پاسخ با دقت بالا مطرح‌ می شود. ورودی های کنترل کننده فازی، سیگنال های جابجایی و سرعت بدنه می باشد. با توجه به نتایج شبیه‌سازی، روش‌های کنترلی پیشنهادی در هنگام عبور خودرو از دست انداز، راحتی مطلوب برای سرنشین فراهم می-نماید و بعد از عبور، رانندگی مطمئن را نیز مهیا می سازد که برتری سیستم تعلیق نیمه فعال را نسبت به سیستم تعلیق غیرفعال نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق نیمه فعال #میرا کننده مجهز به سیال مغناطیسی #میرایی متغیر #کنترل فازی تطبیقی #خطی سازی پسخورد #تحلیل پایداری #عدم قطعیت #رانندگی مطمئن #راحتی سرنشین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)