پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حسن قرائی [پدیدآور اصلی]، حبیب احمدی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه از طرح نوینی برای کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو استفاده شده با نام، باز خورد مقاوم با انتگرال علامت خطا. این سیستم بخوبی می تواند رفتار دینامیکی سیستم تعلیق را در برابر ناهمواری های جاده کنترل کند .سیستم تعلیقی که برای طراحی کنترلر در نظر گرفته شده است، سیستم تعلیق فعال با مدل یک – چهارم خودرو و با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی جاده وعملگر هیدرولیکی می باشد . کنترل کننده انتگرال علامت خطا، بیشتر جهت سیستم های غیر خطی، با وجود نامعینی و عدم قطعیتها ، مورد استفاده قرار می گیرد و مدل مورد بررسی در این پایان نامه با توجه به وجود ضرایب ثابت و ظاهر غیر خطی، بدلیل ناهمواریهای جاده دارای ماهیت غیر خطی بهمراه نامعینی و عدم قطعیت می باشد. این کنترلر با انجام تلاش کنترلی کمتر و از همه مهم تر با داشتن حداقل چترینگ نسبت به سایر کنترلر های انجام شده تاکنون بر روی سیستم تعلیق خودرو دارای برتری بوده است. در ادامه، این کنترل کننده با کنترلر مود لغزشی که یکی از بهترین کنترل کنندها در زمینه سیستمهای غیر خطی با عدم قطعیت است، مقایسه می شود و ادعای این برتری با نمودار های قسمت شبیه سازی ثابت می شود. پایداری کنترلر انتگرال علامت خطا مورد بررسی قرار گرفته و درستی روش کنترل با تحلیل پایداری و نتایج شبیه سازی تایید می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم تعلیق فعال #عدم قطعیت #کنترل کننده انتگرال علامت خطا #مود لغزشی #رانندگی مطمئن و راحت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)