پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
سامان ابراهیمی بوکانی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد مشاور]
چکیده: کنترل مد لغزشی به دلیل مقاوم بودن در مقابل عدم قطعیت های مدل و اغتشاش خارجی و نیز سادگی در پیاده سازی، یکی از شیوه های موثر کنترل سیستم های غیر خطی در آینده می باشد. در این رساله، استراتژی کنترل مد لغزشی(Sliding mode control) در ترکیب با روش جهت یابی میدان به منظور بهبود عملکرد کنترل کننده موقعیت موتور القایی به کار گرفته می شود. آنالیز پایداری بر اساس تئوری لیاپانوف ثابت خواهد کرد که موقعیت روتور به طور نمایی همگرا می گردد. نتایج شبیه سازی نیز به منظوراثبات ویژگی های کنترل پیشنهادی نشان داده شده اند. در کل یک حرکت لغزشی به دو فاز قابل تقسیم است: فاز رسیدن و فاز لغزش. یکی از ویژگی های برجسته SMC آن است که بعد از رسیدن به مد لغزش، سیستم نسبت به عدم قطعیت های پارامتری و اغتشاشات خارجی مقاوم می باشد. اما در طول فاز رسیدن، ممکن است نسبت به عدم قطعیت پارامتری و اغتشاش خارجی حساس باشد. سطح کلید زنی متحرک (Moving switching surface) پیشنهادی توسط choi et all می تواند فاز رسیدن را مینیمم یا حذف نماید. در این پایان نامه، روش طراحی کنترل کننده فازی مد لغزشی (Sliding mode fuzzy controller) با یک سطح کلیدزنی متحرک ارائه می گردد. سطح کلیدزنی تنظیم شده بوسیله منطق فازی مقاومت سیستم در فاز رسیدن را بهتر می کند. نتایج شبیه سازی برتری SMFC نسبت به کنترل کننده PID ، SMC کلاسیک و کنترل کننده فازی نوع سوگنو (Sugeno fuzzy controller) در مقاوم بودن مقابل اغتشاشات خارجی را نشان می دهد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی #کنترل مد لغزشی #کنترل فازی #کنترل فازی مد لغزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)