پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
صاحب محمدی قلعه [پدیدآور اصلی]، امیر حسن نیا[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک لانچر مغناطیسی که یکی از انواع موتورهای خطی می باشد، مورد بررسی قرارگرفته است. به طورکلی لانچر مغناطیسی، وسیله ایی است برای پرتاب اجسام که از سه بخش استاتور خطی، رتور خطی و سیم پیچ تشکیل شده است. در لانچرها به استاتور، اولیه و به رتور، ثانویه گفته می شود. هدف نهایی در مطالعاتی که برای لانچرهای مغناطیسی انجام شده است، افزایش سرعت آن می باشد. در این پایان نامه، چند پیشنهاد برای افزایش سرعت داده شده است که عبارت است از: بهینه سازی تعداد قطب، بهینه سازی فرکانس، بهینه سازی فاصله بین شیار و دندانه و بهینه سازی حرارتی. لانچر مغناطیسی به دلیل عملکرد در دوره زمانی کوتاه، می تواند چگالی جریان آن از موتور معمولی بیشتر باشد، چون افزایش چگالی جریان باعث افزایش حرارت در موتور می شود، بنابراین در حالت دائمی امکان افزایش چگالی جریان نمی باشد. با استفاده از نرم افزار المان محدود، شبیه سازی لانچر مغناطیسی انجام می شود و دوره عملکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد تا حداکثر سرعت لانچر مورد مطالعه به دست آید. توصیف دقیق تغییرات دما در لانچر مغناطیسی به دلیل پیچیدگی ساختار آن کاملاً دشوار است. بنابراین، مقدار حرارت پرتاب با استفاده از نرم‌افزارهای المان محدود موردبررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور خطی #موتور القایی خطی #لانچر مغناطیسی #تغییرات حرارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)