پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مصطفی عنابستانی [پدیدآور اصلی]، امیر حسن نیا[استاد راهنما]
چکیده: موتورهای الکتریکی نقش مهمی در تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در سیستم قدرت دارند. به دلیل ساختار متنوع این ماشین ها از نظر ابعاد، ساختار دیسکی شکل و دو روتور بودن، جایگزینی مناسب برای ماشین القایی معمولی هستند و مورد توجه صنایع قرارگرفته‌اند. در این پایان‌نامه طراحی یک موتور القایی شارمحوری عکس گرد مورد بررسی قرارگرفته است. در ابتدا با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود، موتور موردنظر به صورت دو بعدی شبیه‌سازی‌شده و سپس مدار معادل آن به‌دست‌ آمده است. در ادامه موتور موردنظر در بارهای مختلف شبیه‌سازی‌شده است و نتایج حاصل از اجزاء محدود با مدارمعادل مقایسه شده که صحت عملکرد موتور را تایید می کند. همچنین موتور القایی دو روتوره در شرایطی که روتورها در خلاف جهت یکدیگر می چرخند نیز به‌صورت دوبعدی در محیط اجزاء محدود شبیه‌سازی‌شده و باحالتی که روتورها در یک‌جهت حرکت می کنند مقایسه شده است. در ادامه به محاسبه تلفات در دو حالت حرکت همگرد و عکس گرد روتورها پرداخته شده است. براساس تلفات محاسبه شده در دو حالت، دمای موتور با استفاده از روش اجزاء محدود به صورت سه بعدی در دو حالت ذکر شده مورد تحلیل قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. موتور القایی شارمحوری دو روتوره با روتورهای عکس گرد کاربردهای مختلفی در صنایع دارند که در این پایان نامه به چند مورد از کاربردهای این موتور اشاره‌شده است. ازجمله این کاربردها می توان به توربین بادی، توربین آبی، زیردریایی، پهبادها و موتور هواپیمای برقی اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی شارمحوری دو روتوره #موتور القایی دو سرعته #توربین بادی #موتورهای عکس گرد #اجزاء محدود #تلفات #آنالیز حرارتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)