پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
شاهین قائد [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]
چکیده: توربین‌های بادی محور عمودی به‌دلیل طراحی ساده و عدم وابستگی به جهت باد، مورد توجه محققان قرار گرفته است. در میان این توربین‌ها، توربین داریوس که مبتنی بر نیروی برا می‌باشد بیشترین بازده را دارد که با مشکل راه‌اندازی خودکار روبرو می‌باشد. هدف پژوهش حاضر، ترکیب توربین داریوس با مکانیزم تغییر گام جهت دستیابی به گشتاور راه‌انداز و محدوده عملکرد مناسب و ایجاد قابلیت خود راه‌اندازی توربین می‌باشد. ابتدا یک مدل از توربین داریوس ساخته شده و به منظور تحلیل عمکرد مکانیزم تغییر گام، سه مدل پره از نوع مستقیم با استفاده از کامپوزیت ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اعمال مکانیزم سبب ایجاد گشتاور مناسب در سرعت‌های پایین جهت راه‌اندازی توربین می‌شود. در نسبت سرعت نوک پره 77/0 درصد افزایش ضریب توان و ضریب گشتاور برای ایرفویل‌ مدل Goe-508 به ترتیب 33/03% و 33/33%، ایرفویل مدل Goe-602 31/28% و 30/76% و ایرفویل مدل Naca-2412 18/93% و 18/34% بوده است. همچنین نتایج بدست آمده در سرعت‌های مختلف جریان باد نشان می‌دهد که ایرفویل مدل Goe-508 در میان مدل‌های آزمایش شده (Goe-508، Goe-602 و Naca-2412) بیشینه‌ی افزایش درصد ضریب توان و ضریب گشتاور را داشته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#توربین بادی #توربین محور عمود #توربین داریوس #مکانیزم تغییر گام

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)