پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
عماد انصاری ارده جانی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]، علی بشری [استاد مشاور]
چکیده: نیاز به شناخت رفتار سقف در زمان تخریب و پیش‌روی پهنه‌ی استخراجی، اصلی‌ترین عامل در اقتصادی بودن روش جبهه‌کار طولانی است. عامل موفقیت در معدنکاری جبهه کار طولانی کنترل مناسب و پیش بینی رفتار سقف در ناحیه تخریب است. تعیین طول گام تخریب اولیه و دوره‌ای در سقف ناحیه‌ی تخریبی به این مهم کمک بسزایی خواهد کرد. ریزش ناگهانی و پیش بینی نشده سقف نه تنها ایمنی کارکنان را به خطر می-اندازد بلکه موجب تخریب و آسیب تجهیزات استخراج و اجزای نگهدارنده می شود و با ایجاد وقفه در عملیات استخراج اقتصادی بودن معدنکاری را با مشکل رو به رو می کند. روش‌های متعددی مانند روش‌های تجربی، تحلیلی، مدل‌سازی فیزیکی و مدل‌سازی عددی برای تعیین طول گام تخریب اولیه و دوره‌ای وجود دارد. براساس نتایج بدست آمده از روش‌های مختلف توسط محققان و استقبال آنها از روش مدل‌سازی عددی، این روش برای انجام این پایان نامه انتخاب شده است. در این پایان‌نامه طول گام تخریب اولیه و دوره‌ای در پهنه‌ی E3 معدن زغال‌سنگ پروده‌ی طبس تخمین زده شده است. تایید شکست در سقف بر اساس معیار ساکورایی انجام گرفته و اعتبارسنجی مدل ساخته شده با مقایسه‌ی داده‌های ابزار دقیق و میزان جابه‌جایی بدست آمده از مدل‌عددی انجام شده است. بر اساس کار انجام گرفته در این تحقیق طول گام تخریب اولیه 11 متر و طول گام تخریب دوره‌ای 2.5 تا 4.5 متر تخمین زده شده است. بر اساس مدل‌سازی انجام گرفته در اثر افزایش مدول الاستیسیته میزان جابه‌جایی سقف کاهش یافته است و کاهش مدول الاستیسیته با افزایش جابه‌جایی سقف همراه بوده است. بر اساس این تحلیل می‌توان گفت افزایش مدول الاستیسیته موجب افزایش طول گام تخریب شده و کاهش آن موجب کاهش طول گام تخریب و طول آویزانی سقف در پشت سیستم نگهدارنده خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معدنکاری جبهه‌کار طولانی #گام تخریب اولیه #گام تخریب دوره‌ای #معیار شکست ساکورایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)