پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد مهدی کبائریان اصفهانی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رامین رفیعی[استاد راهنما]، علی بشری [استاد مشاور]
چکیده: میزان تولید زغال سنگ می تواند یک شاخص مهم برای رشد صنعت در یک کشور باشد. یکی از جدیدترین و پربازده ترین روش‌ها برای استخراج زغال سنگ روش جبهه‌کار طولانی است. روش جبهه کار طولانی اگرچه یک روش با توان تولید بالا و هزینه نسبی پایین است، ولی وابستگی زیادی به پیوسته بودن تولید و عدم توقف در فرآیند استخراج دارد. از مهم ترین دلایلی که تولید در روش جبهه کار طولانی را متوقف می کند، ناپایداری جبهه کار است. ناپایداری جبهه کار به صورت پوسته شدن در سطح جبهه کار در اثر تنش برشی وارده به جبهه کار بروز می کند. معدن زغال سنگ طبس برای استخراج زغال سنگ از روش جبهه کار طولانی استفاده می کند. به علت قرار گیری پهنه های استخراجی در عمق زیاد و مقاومت پایین زغال سنگ تنش های برشی وارده به جبهه کار در برخی نقاط از مقاومت زغال سنگ بیشتر شده و پوسته شدن جبهه کار اتفاق می افتد. در این شرایط مشخص کردن مناطق مستعد ریزش در جبهه کار قبل از شروع استخراج و جلوگیری از آن، امری ضروری است. در این پژوهش پهنه E3 از معدن زغال سنگ طبس با استفاده از نرم-افزار FLAC3D مدل سازی شده است. مقادیر کرنش های برشی وارد بر جبهه کار استخراجی در هر برش از مدل ساخته شده بدست آمده است. این نتایج با مقادیر کرنش برشی بحرانی که از رابطه ساکورایی بدست آمده مقایسه شده و نشان داد که پوسته شدن در 6 تا 10 متر پس از پیشروی در جبهه کار و همزمان با تخریب اولیه سقف و در 18 تا 22 متر پس از پیشروی جبهه کار به دلیل شکست سقف دهانه بدون نگهداری، به صورت گسترده رخ داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ناپایداری جبهه کار #پوسته شدن #کرنش برشی بحرانی #رابطه ساکورایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)