پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمد رجبی سبدانی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، جواد فیض [استاد مشاور]
چکیده: ماشین های آهنربای دائم شارمحوری به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود به عنوان یک انتخاب اصلی در اکثر کاربردها به ‌ویژه در سانتریفیوژها، خودروهای الکتریکی، پمپ ها، ابزارهای ماشینی، ربات ها و تجهیزات صنعتی مطرح شده‌اند. از طرفی خطا همیشه جزء جدایی‌ناپذیر ماشین های الکتریکی بوده است. از این‌رو، واضح است که توانایی مدل‌سازی، پیش‌بینی و تشخیص خطاها از اهمیت زیادی برخوردار است. خطاهای ماشین الکتریکی مغناطیس دائم به سه دسته مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی تقسیم بندی می شوند. یکی از شایع ترین خطاهای ماشین های مغناطیس دائم تخت خطای ناهم محوری است که می تواند اثرات مخربی به همراه داشته باشد. متأسفانه، اکثر مطالعات گذشته به بررسی این خطا و نحوه تشخیص آن در ساختار شیاردار با سیم پیچی معمولی معطوف شده است. بنابراین، در این رساله تأثیر خطاهای ناهم محوری بر روی عملکرد چهار ساختار یک‌طرفه شیاردار، یک‌طرفه بدون شیار، دوطرفه شیاردار و دوطرفه بدون شیار، که به‌صورت حلقوی سیم پیچی شده اند، مورد مطالعه قرار می گیرند. برای این منظور، شرایط بی باری مطلق و بار کامل هر یک از این ساختارها در سه حالت سالم، ناهم محوری دینامیکی و ناهم محوری استاتیکی در محیط اجزاء محدود به‌صورت سه بعدی و گذرایی مدل‌سازی شده است. طبق نتایج به دست آمده، بدون شیار بودن استاتور و دوطرفه بودن ساختار موجب کاهش اثرات نامطلوب این نوع خطاها خواهد شد. همچنین، نشان داده می شود که روش های مرسوم تشخیص خطای ناهم محوری برای برخی از ساختارها کارآمد نیستند. با توجه به اینکه روش های تحلیلی موجود یک دید کیفی از عملکرد ماشین خطادار ارائه می دهند، در این رساله، یک روش تحلیلی جدید ارائه شده است که ضمن دقت و سرعت مناسب، می تواند اثر پارامترهای متعدد و مهم، همانند زاویه روتور و موقعیت خطا را منعکس کند. از این روش برای محاسبه ولتاژ القا شده در یک کلاف جستجو استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج تحلیل اجزاء محدود در دو حالت بی باری و بارداری، صحت آن را تأیید می کند. در نهایت به کمک رویکرد ارائه شده، اثر پارامترهای گوناگون را بر روی ولتاژ القا شده در کلاف جستجو در شرایط خطای ناهم محوری دینامیکی و استاتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، در مورد گام مناسب کلاف جستجو برای تشخیص خطاهای ناهم محوری نیز مباحثی ارائه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص خطا #خطای ناهم محوری #روش اجزاء محدود #سیم پیچی حلقوی #ماشین مغناطیس دائم شارمحوری #مدل‌سازی گذرایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)