پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی روحانی بسطامی [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک راه حل بهینه H_-⁄H_∞ برای مساله تشخیص خطا در سیستم های غیر خطی نامتغیر با زمان ارایه شده است. در ابتدا مفاهیم اولیه خطا و انواع خطا تعریف می گردد و سپس یک شاخص عملکرد براساس روش H_-⁄H_∞ به صورت فرموله شده برای کم کردن اثر اغتشاش و افزایش اثر خطا در سیگنال باقیمانده ارایه می شود. سپس یک فیلتر بهینه برای حل مساله خطا از روش H_-⁄H_∞ با حل مساله LMI بهینه شده برای سیستم تانک راکتور CSTR طراحی می گردد. سپس نتایج شبیه سازی با روش های دیگر مبتنی بر رویتگر از قبیل رویتگرهای لیونبرگر، H_2، H_∞ و H_2⁄H_∞ مقایسه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص خطا #H_2 #H_∞ #H_2⁄H_∞ #H_-⁄H_∞ #تشخیص خطای سنسور #تشخیص خطای مقاوم #راکتور CSTR.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)