پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد رحمانیان [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]
چکیده: با استفاده از اورانیم طبیعی می توان واکنش زنجیره ای شکافت به وجود آورد. این روش را اولین بار انریکوفرمی در سال 1942میلادی(1321ه.ش)در دانشگاه شیکاگو انجام داد. ایران نیز در سال 1393 اولین نیروگاه هسته ای خود را به بهره برداری رساند. باتوجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش به معرفی و مطالعه و تحقیق در بخش های مرتبط با فن آوری هسته ای خصوصا چگونگی طراحی فرایندهای سوختن وکنترل این فرایند تا بهره برداری مناسب ، در نیروگاه اتمی بوشهر که از نوع1000 PWR می باشد، می پردازیم. برای انجام شکافت زنجیره ای کنترل شده اورانیوم نیاز به شار نوترون یکنواخت داریم. پس از فرایند شکافت پاره های گوناگون شکافت تولید می شوند که ممکن است ثبات آهنگ تغییرات شار نوترون را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله ی این پاره های شکافت زنون و ساماریوم را می توان نام برد. این دو هسته با سطح مقطع جذب نوترون حرارتی بالای خود آهنگ شار نوترون را دست خوش تغییراتی می نمایند که منتج به خاموش شدن و یا اتفاقات پیش بینی نشده ی دیگر برای راکتور شود. به دلیل اهمیت این موضوع روش های مختلفی برای بررسی آهنگ های نوسانات تولید و مصرف این هسته ها وجود دارد. در این پژوهش به بررسی این موضوع در قلب نیروگاه اتمی بوشهر از طریق یافتن چگالی نوترون در قلب راکتور با حل معادله ی سینتیکی نقطه ای راکتور می پردازیم و با استفاده از آن به بررسی معادلات دیفرانسیلی کوپل شده مربوط به آهنگ تولید و مصرف آن ها اقدام می کنیم. در طی چرخه ی راکتور غلظت زنون با تغییر سطح توان دستخوش تغییراتی می شود. اگر سطح توان راکتور را به بالاترین مقدار خود رسانده و پس از 50 ساعت کار در این سطح به نصف مقدار بیشینه کاهش دهیم غلظت زنون در حدود 65 ساعت پس از تغییر توان به بالاترین سطح ، به مقدار بیشینه ی خود می رسد. اگر راکتور خاموش شود و دوباره شروع به فعالیت کند در هنگام شروع به کار مجدد راکتور یک مقدار بیشینه برای ساماریوم داریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#راکتور شکافت هسته ای PWR #راکتور WWER #نوترون حرارتی #معادله ی سینتیکی نقطه ای راکتور #نوسانات زنون #نوسانات ساماریوم #نیروگاه اتمی بوشهر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)