پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
علی علاءالدینی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه تأثیر عوامل و پارامترهای ساختاری مهم در فرایند طراحی ماشین‌های مغناطیس دائم شار متقاطع قطب چنگالی بر روی عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. این عوامل و پارامترها عبارتند از: تعداد فازها، طول و شکل فاصله هوایی، درصد پوشش روتور توسط دندانه‌های استاتور، نحوه قرار گیری فازها کنار هم، تعداد قطب‌ها، شکل کفشک قطب استاتور، مستقیم یا مورب بودن قطب‌های روتور، شکل متمرکز‌کننده شار روتور و نسبت کمان آهنربای دائم به کمان متمرکزکننده شار روتور. معیار‌های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد این ماشین‌ها شامل گشتاور الکترومغناطیسی، گشتاور دندانه‌ای، تلفات آهن و شاخص‌های عملکرد دینامیکی گذرایی می‌شود. برای محاسبه این معیارها، شکل موج ولتاژ داخلی و اندوکتانس سیم پیچ آرمیچر به کمک تحلیل اجزای محدود بدست آمده و شکل موج جریان آرمیچر در شرایط عملکردی مختلف از طریق شبیه‌سازی دینامیکی گذرایی محاسبه می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین شار متقاطع قطب چنگالی #تحلیل اجزاء محدود #شکل موج ولتاژ داخلی #تغییرات اندوکتانس سیم پیچ آرمیچر #رفتار دینامیکی گذرایی #گشتاور الکترومغناطیسی #گشتاور دندانه‌ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)