پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
کاوه صرافان [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، محمود مهرگان[استاد مشاور]
چکیده: بالا رفتن بیش از حد دمای موتور به دلایل بسیاری مضر است، از جمله کاهش شار مواد مغناطیس دائم کمیاب با افزایش دما و یا کاهش عمر موتور با افزایش دمای عایق سیم‌پیچ‌ها؛ بنابراین در طراحی ماشین های الکتریکی آنالیز حرارتی و همچنین خنک سازی ماشین، جایگاه ویژه-ای دارد. در حالی که در زمینه تحلیل حرارتی ماشین‌های الکتریکی شار شعاعی تحقیقات وسیعی صورت گرفته، به ماشین‌های شار محوری خصوصاً ماشین‌های شار محوری آهنربای دائم توجه کمی شده است. آنالیز حرارتی دقیق ماشین‌های شار محوری آهنربای دائم در بهینه کردن طراحی بسیار موثر می‌باشد. در این پایان نامه ابتدا به صورت اجمالی به معرفی ماشین شار محوری آهنربای دائم و انواع توپولوژی‌های این ماشین پرداخته شده است. سپس بر اساس طراحی انجام گرفته برای یک توپولوژی خاص از این ماشین، تلفات به روش تحلیلی و روش المان محدود محاسبه شده است. بر اساس تلفات و توزیع تلفاتی بدست آمده، با استفاده از دو روش پارامتر فشرده و همچنین روش المان محدود دمای ماشین در حالت دائم و بار کامل محاسبه گردیده و مورد مقایسه قرار گرفته است. در پایان بر اساس دمای بالای ماشین در حالت دائم سیستم خنک ساز مناسب برای ماشین طراحی و دما پس از خنک سازی با روش المان محدود ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماشین شار محوری آهنربای دائم (AFPM) #تلفات #مدل پارامتر فشرده #روش تحلیل اجزاء محدود (FEM) #TORUS #سیستم خنک ساز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)