پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
نوشین بهادر [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد مشاور]
چکیده: استفاده از مغناطیس های دائم در ماشین های الکتریکی، سبب حذف تلفات اهمی بخش تحریک ماشین و به دنبال آن افزایش راندمان می گردد. از سوی دیگر استفاده از PM ها نه تنها ساختار ماشین را ساده و مستحکم می نماید وزن و حجم ماشین را کاهش و در نتیجه نسبت توان (گشتاور) به وزن (حجم) ماشین را افزایش می دهد. به هر حال از آن جهت که مغناطیس های دائم نقش اساسی در ساختار ماشین دارند، کوچکترین تغییر در مشخصه مغناطیسی آنها، احتمال بروز اختلال در عملکرد ماشین را به دنبال خواهد داشت. یکی از پدیده هایی که خواص PM را تغییر می دهد، پدیده مغناطیس زدایی است. این پدیده، وابسته به شدت و ضعف آن، با تغییر دامنه و شکل موج ولتاژ القایی، مشخصه عملکردی ماشین را تغییر خواهد داد. با وجود اهمیت بسیار زیاد این مساله، طراحی ماشین های PM همچنان بدون در نظر گرفتن این پدیده و تاثیرات آن انجام می گیرد. در این پایان نامه، تکنیک طراحی و مدلسازی کلاسیک ماشین های مغناطیس دائم با منظور کردن پدیده مغناطیس زدایی اصلاح و الگوریتم پیشنهادی روی یک موتور مغناطیس دائم شار محوری نمونه پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهند چنانچه طراحی و مدلسازی بر مبنای روش کلاسیک انجام شود، مشخصه های عملکردی بدست آمده برای ماشین همراه با خطا خواهد بود، به گونه ای که شاید ماشین خواسته های عملکردی مورد انتظار را نتواند به درستی برآورده نماید. علاوه بر این، نتایج این گزارش نشان می دهند زمانی که امکان محدود نمودن جریان آرمیچر وجود ندارد، استفاده از دمپر در ساختار موتور شار محوری در رژیم گذرایی می تواند تا حد قابل توجهی از شدت بروز این پدیده بکاهد. علاوه بر این نشان داده می شود که می توان بجای صرف هزینه و وقت جهت اصلاح ساختار ماشین هایی نظیر موتور مغناطیس دائم شار محوری، از ماشین های PM دیگر با قدرت یکسان و کاربری مشابه که احتمال بروز این پدیده در آنها بسیار کمتر است استفاده کرد. موتور قطب چنگالی بررسی شده در این پایان نامه یکی از انواع ماشین های مغناطیس دائم شار متقاطع با ساختاری مقاوم در برابر مغناطیس زدایی است، که می تواند جایگزین مناسبی برای ماشین های شار محوری باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پدیده مغناطیس زدایی #ماشین های مغناطیس دائم #شار محوری #شار متقاطع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)