پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
وحید رضا نیک‌زاد [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، احمد دارابی[استاد مشاور]
چکیده: موتورهای بدون جاروبک مغناطیس دائم به خاطر خصوصیات ویژه‌ای که دارند به طور گسترده و به ویژه در کاربردهای خاص استفاده می‌شوند. این موتورها بر اساس توزیع شار در فاصله هوایی به دو گروه شار سینوسی و ذوزنقه‌ای تقسیم می‌شوند که نوع سینوسی آن دارای ریپل گشتاور کم‌تر است و در کاربردهای مرتبط استفاده می‌شود. روش‌های کنترلی این نوع را می‌توان به دو دسته اسکالر و برداری تقسیم کرد که مهم‌ترین روش‌های کنترل برداری عبارتنداز FOC و DTC . در این بین روش DTC به خاطر سادگی و حجم کم‌تر محاسبات آن بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته است. اما با وجود سادگی روش DTC این روش دو عیب عمده دارد. ریپل گشتاور و شار این روش زیاد است و فرکانس سوئیچینگ آن ثابت نیست. برای برطرف کردن این دو عیب، پژوهش‌های بسیاری تا کنون انجام و راهکارهایی پیشنهاد شده‌اند. یکی از کارآمدترین روش‌هایی که تا کنون ارائه شده است، استفاده از روش SVPWM همراه با روش DTC (DTC-SVPWM) است. در روش DTC-SVPWM با استفاده از مقادیر تخمینی، ابتدا بردار مرجع شار پیوندی و سپس بردار ولتاژ مورد نیاز برای جبران خطای گشتاور و شار محاسبه می‌شود. با استفاده از روش DTC-SVPWM ریپل گشتاور و شار پیوندی به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد، اما به دلیل حجم زیاد محاسبات این روش، روش DTC-SVPWM در عمل با محدودیت‌هایی مانند محدودیت فرکانس سوئیچینگ روبرو است. در این گزارش، روشی پیشنهادی برای بهبود عملکرد روش DTC-SVPWM ارائه شده است. در روش پیشنهادی (Hystereisis-SVPWM)، از بسیاری محاسبات روش DTC-SVPWM صرفنظر و از یک باند هیسترزیس برای تعیین حالت سوئیچینگ استفاده شده است. در نتیجه زمان مورد نیاز برای انجام محاسبات هر سیکل سوئیچینگ کاهش و حداکثر فرکانس سوئیچینگ افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل کاهش تعداد تغییر حالت سوئیچینگ در هر سیکل، تلفات سوئیچینگ نیز کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج شبیه‌سازی، نشان داده شده است که ریپل گشتاور الکترومغناطیسی و شار پیوندی با استفاده از روش پیشنهادی در مقایسه با مقدار آن در روش DTC-SVPWM کاهش می‌یابد. همچنین وضعیت هارمونیکی جریان استاتور بهبود و THD آن کاهش می‌یابد. با توجه به مزایای فوق، برتری روش پیشنهادی بر روش DTC-SVPWM کاملا آشکار است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: موتور بدون جاروبک مغناطیس دائم #موتور سنکرون مغناطیس دائم #کاهش ریپل گشتاور و شار #کنترل سرعت #روش DTC #روش DTC-SVPWM #هیسترزیس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)