پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مصطفی نورالهی علمداری [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در چند سال اخیر نیاز به استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، پیل های سوختی و انرژی بادی افزایش یافته است. از این میان پیل های سوختی به دلیل عدم آلودگی، بازدهی بالا و مستقل بودن از شرایط آب و هوایی، منابع انرژی بسیار مفیدی هستند. روش مرسوم برای کنترل این پیل ها استفاده از یک مبدلdc/dc می باشد.در کاربردهای سه فاز مانند درایو موتورهای ac، یک اینورتر هم باید در مسیر مبدل dc/dc قرار گیرد تا بتواند توان سه فاز به موتور تحویل بدهد. استفاده از دو مبدل در کنارهم، سبب کاهش بازدهی و هزینه بالا می شود. در سال 2003 مبدلی مطرح شد که این مشکلات را بهبود می بخشید. این مبدل به دلیل شبکه ی امپدانسی که بکار می برد، Z-Source نامیده شد. ساختار این مبدل بگونه ای است که می تواند هر دو عمل افزایش ولتاژ و اینورتری را با هم انجام دهد. هدف این پایان نامه درایو موتور BLDCسه فاز توسط اینورتر Z-SOURCE تغذیه شده توسط پیل سوختی می باشد. ابتدا پیل های سوختی،اینورترهای Z-SOURCE و موتورهای بدون جاروبک مغناطیس دائم معرفی و بررسی می شوند. سپس مشخصه های مختلف پیل سوختی بدست آمده و پیل سوختی، اینورتر Z-SOURCEو سیستم کنترلی موتور PMSM در محیط سیمولینک شبیه سازی شده است. کنترل موتور با استفاده از اینورتر معمولی و اینورتر Z-SOURCE در حالتی که تغذیه پیل سوختی باشد، شبیه سازی و مقایسه شده است.شبیه سازی ها نشان می دهند که استفاده از اینورتر Z-SOURCE سبب ایجاد ریپل گشتاور کمتر نسبت به اینورتر معمولی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی PEM #اینورتر منبع ولتاژی #اینورتر Z-SOURCE #موتور بدون جاروبک مغناطیس دائم #کنترل برداری #درایو موتورهای ac #ریپل گشتاور #هیسترزیس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)