پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
میلاد نظامی وطن دوست [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، احمد مددی[استاد مشاور]
چکیده: اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشور ایران استفاده از وسایل سرمازا امری اجتناب‌ناپذیر کرده است. بیش از ۵۰ درصد مصرف‌کنندگان خانگی از کولرهای آبی برای خنک‌سازی منازل خود استفاده می کنند. با توجه به بازده پایین موتور الکتریکی محرک این نوع کولرها و تعداد زیاد مصرف‌کنندگان آن، تغییر ساختار موتور الکتریکی و افزایش بازده آن امری حیاتی است. موتورهای AFPM به دلیل داشتن ویژگی عملکردی مناسب مانند بازده و چگالی توان بالا می توانند جایگزین مناسبی برای موتورهای القایی مورد استفاده در کولرهای آبی باشند. به دلیل استفاده از مواد مغناطیس دائم و ادوات الکترونیک قدرت در این نوع موتورها، هزینه ساخت کولرهای آبی افزایش می یابد. با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی در اجرایی بودن هر طرحی، هزینه اولیه و سود به-دست آمده از آن می باشد، در این پایان نامه سعی شده است که روش های بازگشت سرمایه اولیه برای جایگزینی موتور AFPM با موتور القایی مورد استفاده در کولرهای آبی معرفی شود. با توجه به بررسی های انجام شده در این زمینه چهار روش بازگشت سرمایه اولیه معرفی شده است که به شرح زیر می باشد: ۱ـ کاهش اوج بار ایجاد شده توسط هر خانوار، ۲ـ کاهش آلاینده های زیست‌محیطی، ۳ـ کاهش کیلو وات ساعت مصرفی هر خانوار و ۴ـ افزایش سطح آسایش مصرف‌کنندگان سپس میزان افزایش هزینه اولیه ساخت کولر آبی به دلیل استفاده از موتورهای AFPM و میزان بازگشت سرمایه اولیه توسط هر یک از چهار روش معرفی شده محاسبه می گردد که تفاضل این دو، سود حاصل می-باشد. حداکثرسازی سود به دست آمده به عنوان تابع هدف بهینه سازی در طراحی یک موتور AFPM لحاظ می شود تا بدین صورت سود به دست آمده از این جایگزینی به حداکثر مقدار خود برسد. با محاسبه سود به-دست آمده از این چهار روش، ملاحظه می شود که در انتهای هر سال سود قابل‌توجهی برای خانوارهایی که کولرهای آبی مرسوم خود را با کولرهای آبی بهبودیافته جایگزین کرده اند بدست می آید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کولر آبی #آهنربای دائم #موتور آهنربای دائم شار محوری #سود #بازده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)