پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
علی بهنیافر [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله یک موتور سنکرون هیسترزیس آهنربای دائم (PMHS) با ساختار جدید معرفی می‌شود. هر یک از موتورهای هیسترزیس و آهنربای دائم دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که با ترکیب این دو موتور می‌توان به موتوری با مشخصه عملکردی بسیار درخشان دست یافت. انتخاب ساختار تخت با استاتور بدون شیار منجر می‌شود تا اکثر مزایای هر دو موتور، در موتور ترکیبی حاصل باقی بماند. همچنین رساله پیش‌رو نحوه مدل‌سازی موتور PMHS نوع تخت را به دو روش تحلیلی و عددی ارائه می‌دهد. در روش تحلیلی با استفاده از قانون مداری آمپر، قانون پیوستگی شار و قانون القای فارادی روابطی ریاضی برای محاسبه ولتاژ فاصله هوایی و جریان تحریک موتور استخراج می‌شود. برای پیاده‌سازی این روش تحلیلی، الگوریتم تکراری جدیدی پیشنهاد شده است. در این الگوریتم از یک فرآیند تکرار برای یافتن دامنه چگالی شار حلقه هیسترزیس کاری موتور استفاده می‌شود. پیاده‌سازی روش مدل‌سازی عددی با برقراری تزویج میان محیط برنامه‌نویسی نرم‌افزار Matlab با نرم‌افزار اجزاءمحدود COMSOL، تحقق یافته است. علت تزویج این نرم‌افزارها، ناتوانی نرم‌افزارهای اجزاءمحدود در پیاده‌سازی رفتار ماده هیسترزیس می‌باشد. همچنین یک الگوریتم طراحی کارآمد و انعطاف‌پذیر برای طراحی موتور PMHS ارائه شده است. این الگوریتم امکان تعیین میزان درصد ترکیب دو موتور هیسترزیس و آهنربای دائم را در موتور PMHS، در اختیار کاربر قرار می‌دهد. به منظور اعتبارسنجی نتایج، یک نمونه موتور PMHS ساخته شده و تحت آزمایشات لازم قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده‌سازی روش‌های تحلیلی و عددی با آزمایشات عملی انجام شده روی موتور نمونه، تقارب بسیار مطلوبی داشته و مؤید کارایی این روش‌ها در پیش‌بینی عملکرد موتور در شرایط حالت دائمی با حداکثر بار بوده و همچنین عملکرد درخشان موتور PMHS را نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور هیسترزیس #موتور آهنربای دائم #مدلسازی تحلیلی #مدلسازی اجزاءمحدود #موتور ترکیبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)