پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
حمیدرضا میزانی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه یک موتور سنکرون هیسترزیس-رلوکتانس تخت دوروتوره(DDHRM) معرفی شده است. هر یک از موتورهای هیسترزیس و سنکرون رلوکتانسی دارای ویژگی‌های منحصربفردی هستند، بنابراین انتظار می‌رود با ترکیب این دو موتور بتوان یک موتور تلفیقی با مشخصه عملکردی بهتر را ارائه نمود. ساختار موتور بصورت تخت بدون شیار در نظر گرفته شده است که همین موضوع باعث می‌شود تا بیشتر ویژگی‌های مربوط به موتورهای هیسترزیس تخت و سنکرون رلوکتانسی در موتور حاصل باقی بماند. همچنین در این پایان‌نامه مدل‌سازی مربوط به این موتور به شیوه تحلیلی و کاملا متفاوت از شیوه‌های قبلی ارائه شده است. در این روش با استفاده از قانون القای فارادی، پیوستگی شار و قانون مداری آمپر و روابط ریاضی مربوط این موتور برای محاسبه ولتاژ فاصله هوایی و همچنین جریان تحریک موتور ارائه شده است. برای پیاده سازی روش تحلیلی، یک الگوریتم تکراری جدید و متفاوت ارائه شده است. در این الگوریتم از جریان فاز بعنوان ورودی برای یافتن دامنه چگالی شار استفاده می‌شود و با وارد شدن به یک حلقه تکرار، مقدار دامنه چگالی شار حلقه هیسترزیس متناسب با جریان اعمال شده به موتور محاسبه می‌شود. در ادامه، ساختار موتور تلفیقی معرفی و روند طراحی مربوط به این موتور ارائه شده است. در قسمت پایانی به منظور ارزیابی عملکرد موتور و همچنین صحت پارامترهای بدست آمده از روش تحلیلی، یک نمونه موتور در مقیاس آزمایشگاهی با توجه به پارامترهای بدست آمده از طراحی، ساخته شده است و با انجام آزمایش‌های عملی بر روی موتور مذکور نتایج حاصل از روش عملی و تحلیلی در حالت دائمی با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور هیسترزیس #مولفه گشتاور هیسترزیس و رلوکتانس #مدلسازی موتور

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)