پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
علی شاکری [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: در این پروژه ابتدا به بررسی کنترل مستقیم گشتاور مرسوم خواهیم پرداخت. سپس روش کنترل فازی را ارائه خواهیم کرد. یک خصوصیت برجسته در کاربرد کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون آهنربای دائم پاسخ گذرای سریع می‌باشد. بنابراین ریپل‌های بزرگی در گشتاور و شار پیوندی تولید می‌شود . این مشکل به خاطر استفاده از کنترلر های هیسترزیس و موقعیت نامناسب بردار فضائی ولتاژسوئیچینگ اینورتر منبع ولتاژ است. در این پروژه سعی شده تا با استفاده از کنترل فازی بهترین بردار فضائی ولتاژسوئیچینگ بمنظور مینیمم کردن ریپل گشتاور و شار پیوندی انتخاب گردد. در این روش خطای گشتاور، خطای شار پیوندی استاتور و موقعیت زاویه‌ای شار استاتور همگی به خوبی در چندین زیر مجموعه فازی، فازی سازی می‌شود. سپس بهترین بردار فضائی ولتاژ به منظور مینیمم کردن ریپل گشتاور و شار پیوندی استاتور انتخاب می‌شود. شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور بروش مرسوم و فازی برای حالت‌ مرجع سرعت و تحت شرایط بار مکانیکی نیزانجام می‌شود و در نهایت عملکرد روش مرسوم کنترل مستقیم گشتاور و روش مبتنی بر منطق فازی کنترل مستقیم گشتاور با یکدیگر مقایسه می‌شوند. نتایج بدست آمده بخوبی نشان می‌دهد که سرعت پاسخ بهبود یافته، ریپل گشتاور، ریپل شار پیوندی وریپل جریان استاتور نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهبود عملکرد #کنترل مستقیم گشتاور #موتور سنکرون آهنربای دائم #کنترل فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)